BIBLIOGRAFIJA

Knjige 

 1. BAŠ NAJMANjE PESME, Antologija srpskog epigrama za decu, Prva srpska čitaonica Irig, Irig,1992. (drugo izdanje,Turistička štampa, Beograd  1998.)
 2. U FARMERKAMA SVET JE TESAN, Antologija srpskog aforizma za decu, Prosveta, Beograd 1994.
 3. SVE BILO JE MUZIKA, Beograf, Beograd 1994. (drugo izdanje, Ekscelzior Beograd, 1999.)
 4. KNjIGA ZA DECU I RODITELjE, Ekscelzior, Beograd 1996.
 5. ŠARENA KNjIGA, Festival humora za decu i Ekscelzior, Beograd, 1997.
 6. ANTOLOGIJA KRATKE FORMA ZA DECU, Stubovi kulture, Beograd 1999.
 7. TARGET, emailpistolarni roman, Narodna knjiga ALFA, Beograd 1999.
 8. EKOLOŠKI CVETNIK, Interpres, Beograd, 2000.
 9. OBLICI I POJAVE U KNjIŽEVNOSTI ZA DECU, Čigoja štampa, Beograd, 2000.
 10. INTERNET PRAKTIKUM ZA PREDUZETNIKE, Republička agencija za mala i srednja preduzeća, Beograd, 2002.
 11. BIBLIOTECA FUTURA, PRAKTIKUM ZA MODERNU BIBLIOTEKU, Čigoja štampa, Beograd 2002.
 12. E-MA ES-ES-A PI-PI  DU-GA ČA-RA-PA, Alfa-Narodna knjiga, Beograd 2002.
 13. RASCVETNI CVETNIK, Antologija pesama o cveću, Intelekta, Valjevo, 2005.
 14. MOJ STARI GRAD, Beogradska knjiga, Beograd 2007.
 15. NOVA SMEŠNA KNjIGA, (za decu), Čigoja štampa i Festival humora za decu, Beograd 2008.
 16. BIBLIOTECA FUTURA PLUS, PRAKTIKUM ZA WEB BIBLIOTEKU, Čigoja štampa, Beograd 2008.
 17. JOŠ NOVIJA SMEŠNA KNJIGA ,(za decu),Čigoja štampa i Festival humora za decu, Beograd 2011.
 18. GRAFOSI - Liga bez briga, sportski roman za juniore, VUK, Loznica 2011.
 19. SRPSKE PRIČE ZA DECU, antologija, HERAedu 2015.
 20. BIBLIOTEKARKA, Monofazna komedija, HERAedu, Beograd 2016.
 21. MNOGO ŠARENA KNjIGA, Bibioteka "Dimitrije Tucović", Lazarevac 2019.
 22. LIGA BEZ BRIGA, Bibioteka "Dimitrije Tucović", Lazarevac 2022.

Časopisi 

 • DETINjSTVO (Marković , Mirko S.)

Staro, čarobno ogledalo savremenosti, 1/86.

Smeha deci, 1-2/87.

Vezan na lancu svijetlosti, 1-2/87. (o knjizi Smjehuljica i Plačuljko, EnesaKiševića)

Uočljive ilustracije, 3/87. (o knjizi Priče od peska, Zoroslava Spevaka)

Specifičnosti humora "Slavnog vojevanja" Branka Ćopića i "Mazge" TonetaSeliškara kao izraz društvene strane književnog dela, 1-2/88.

Zavičaj malo i preuveličaj, 1-2/88.

Patriotska i socijalna proza - odrednica stvaranja Mirka Petrovića, 4/88.

Svet epigrama, 3-4/89.

Malecke lovačke priče, 4/92. (o knjizi Lovac Pantelija Laze Lazića)

Humorno viđenje sveta, 4/92. 

Zašto se (ne)čita književnost za decu?, 2-3/96.

Knjiga - štampa - film, 3/97.

Roman u književnosti za decu, 1/98.

Nove pojave u srpskoj periodici za decu, 1/98.

Igralište nacionalnog stila, 3-4/98. (o knjizi Komarac veći od slona Mileta Stankovića)

Mala čovečanstva ljubavi Slobodana Stanišića 1/99.

 

 • DIREKTOR (Marković , Mirko S.)

Biblioteka kao profitabilno preduzeće, 9/1998.

 • BIBLIOTEKAR (Marković , Mirko S.)

Aspekti primene savremenog menadžmenta u bibliotekama pozajmnog tipa, dvobroj 9-10/1998.

 • GLASNIK GRADSKE BIBLIOTEKE NOVOG SADA (Marković , Mirko S.)

Programi u funkciji čitanja, 4,5,6/1997.

 • POLITIKA (Marković , Mirko S.)

Tajne biblioteka, 23.mart 1998.

Čuvari večnosti, 09.jun 1998.