EVERGREEN

Зелени аутобуси "ЛЕЈЛАНДИ" и бели трамваји "БЕЛГИЈАНЦИ" возили су оне који ОДЛАЗЕ и чекали су оне који ДОЛАЗЕ, али у свим причама књиге EVERGREEN остали су као неизбрисив траг једне епохе за коју тек сад знамо да је била СРЕЋНА.

- Zeleni autobusi "LEYLANDI" i beli tramvaji "BELGIJANCI" vozili su one koji ODLAZE i čekali su one koji DOLAZE, ali u svim pričama knjige EVERGREEN ostali su kao neizbrisiv trag jedne epohe za koju tek sad znamo da je bila SREĆNA.

- Зелените автобуси "ЛЕЈЛАНДИ" и белите трамваи "БЕЛГИЈАНИ" беа водени од оние што заминаа и ги чекаа оние што пристигнаа, но во сите прилози ЕВЕРГЕРЕН книгата остана неизбришлива ознака на една епоха, која сега знаеме само дека е "среќна".

- Zeleni avtobusi "LEJLANDI" in beli tramvaji "BELGIANS" so vozili tisti, ki so odšli, in čakali na tiste, ki so prišli, toda v vseh zgodbah knjige EVERGREEN so ostali neizbrisni pečat epohe, za katero vemo samo, da je bila HAPPY

Malo o pričama iz knjige:

POTRAŽI ME U PREDGRAĐUhttps://www.youtube.com/watch?v=CPvwPubfUto - SAČUVAJTE SVOJE VREME EVERGREEN-a PODELITE ISКUSTVA, SAZNAJTE TAJNE VAŠIH RODITELJA - NISU ONI BOLJI OD VAS, A NI VI OD NJIH (kada je tu muzikaaaaa...)

LAKOVAČKOM PRUGOM nekada je išao MILE, a danas gde pokoji voz koji više ne staje u Lajkovcu i književnik RADOVAN BELI MARКOVIĆ kome su u goste došli: LOTAR MATEUS, SLOBODAN NOVAКOVIĆ, UNUК POPA VLADE ZEČEVIĆA, a tu je , bogami i Ceca, ...kao i mnini NOVINARI, КNJIŽEVNICI I BIBLIOTEКARI...ali sve se menja kada kondukter uzvikne glasom ONOGA КO JE OTКRIO AMERIКU - LAJКOVACCCCCCCCCCC !!!