INternet klub

Mirko Marković je predsednik U.O. INternet Cluba  od osnivanja i rukovodi Sektorom za muzeje, arhive, biblioteke i nevladin sektor. Uža specijalnost u ovoj oblasti je umrežavanje, projektovanje i održavanje internet portala.

Šta je INTERNET KLUB ?

INternet Club je asocijacija Internet stvaralaca koje povezuju poslovni interesi vezani za zajednički i uspešniji nastup na globalnoj računarskoj mreži. Klub je osnovan 22. 02. 2000. godine. Osnivači su inicijatori većeg broja perspektivnih Internet sajtova okupljeni oko tri Internet musketara TASE (Zorana Tanasijevića - prvog srpskog sajber seljaka) – CAJE ( Dragana Sajića)  i MIRKA (Mirka Markovića).. Za svoj rad i Interenet pregnuća   i INternet Club  od osnivanja do sada osvojio je više nagrada od one za "Najbolji gradski sajt" u 2001-godini i najbolji YU sajt februara 2001. do više od 20 izbora njegovih sajtova u izbore TOP 5O PC PRESSA za 2001 i 2002 godinu. Posebno mesto među priznanjima zauzima Plaketa "1.300 kaplara".

Sedište INternet Cluba je u Ljigu, gradiću u Srbiji koji je zahvaljujući razmevanju sredine za  ovu delatnost  postao prvi GRAD INTERNETA sa više od 40 registrovanih web prezenatcija na  Internetu, privrednih i društvenih subjekata.

Od 2005. godine INternet Club   ima sopstveni web server.
Od iste godine INternet Club razvija sopstveni web program  SITE OS.

                

Delatnosti INternet Club-a
Okupljanje Internet stvaralaca po projektima.
Seminari za primenu interneta za biblioteke u Srbiji - (članice mreže Biblioteke našeg okruženja www.biblioteke.org.yu)
Elektronska i Internet podrška naučnim skupovima bibliotekara. sajmovima i manifestacijama u turizmu i poljoprivredi ( Sajam turizma Beograd, Kosidba na Rajcu…
Internet predstavljanje lokalne zajdenice i umrežavanje ponude i privrede - primer SO Ljig (www.ljig.net, www.ljig.org.yu, www.moravci.org.yu, www.rajac.net, www.ba.org.yu,  www.belanovica.co.yu, www.banjaljig.com, www.kajmak.biz, www.frigofruti.co.yu/,  www.autoservis.co.yu, www.dvabrata.co.yu, www.vanapex.co.yu…)
Realiazacija Internet projekta Posao za Srbiju www.serbiajobs.net u saradnji sa The École Centrale Paris
Učešće i implementaciji projekta EU za biblioteke, muzeje i arhive - Pulman i pulman XT 
Projektovanje i održavanje Internet mreže NVO u Srbiji www.nvo-srbija.info
Projektovanje i održavanje Internet mreže Teledom saveza – www.teledom.org.yu
Projektovanje i održavanje Internet mreže biblioteka u Srbiji – www.biblioteke.org.yu
Projektovanje i održavanje Internet mreže biblioteka AMERICAN CORNERS u Srbiji - www.americancorners-sam.net i www.americancorners-serbia.net
Realiazacija Internet portala biblioteka Balkana – www.balkanlibrary.net
Realiazacija Internet časopisa u poljoprivredi – www.moba.co.yu
Realiazacija Internet portala turistričke privrede - www.turizam.co.yu
Projekat promocije seoskog turizma – www.selo.co.yu
Projekat promocije turističke manifestacije Kosidba na Rajcu – www.kosidba.com
Izdavanje stručne literature: knjige Mirka S. Markovića Biblioteca futura i Internet  Praktikum za  preduzetnike (u saradnji sa SME-Beograd) Zoran Tanasijević – Internet za seljake (u saradnji sa Ministrarstvom za poljoprivredu) i Zoran Tanasijević – Turistički  Internet Praktium (u saradnji sa Čigoja štampa – Beograd)
Osnovne aktivnosti kojima u INternet klubu  učestvuje  i koje razvija Mirko Marković
Sinhronizacija aktivnosti i rada u kancelarijama i projektima INternet Cluba. 
Elektronska podrška u formiranju mreže 9 Resurs centara NVO u Zapadnoj i Istočnoj Srbiji (Sremska Mitrovica, Loznica, Valjevo, Požega, Brus, Prokuplje, Zaječar, Majdanpek i Pirot) - www.nvo-srbija.info  
Održavanje i unapređenje Internet mreže Teledom saveza Srbije – www.teledom.org.yu
Održavanje i unapređenje Internet mreže biblioteka u Srbije – www.biblioteke.org.yu
Održavanje i unapređenje Internet mreže biblioteka u Republici Srpskoj – www.bibliotekari-rs.org
Održavanje i unapređenje Internet mreže biblioteka AMERICAN CORNERS u Srbiji - www.americancorners-sam.net i www.americancorners-serbia.net
Realizacija Internet portala biblioteka Balkana - www.balkanlibrary.net
Učešće na kreativnim radionicama for the project of the European Commission kalimera-  ( Prag, april 2004, Zadar jun 2004, Beograd novembar 2004…)  
Učešće na Sajmu medija 2003.godine
Organizacija seminara bibliotečke mreže Srbije 2001,2002,2003,2004,2005,2006…
Učešće na naučnim skupovima: - III Međunarodna konferencija Nove tehnologije i standardi: digitalizacija nacionalne baštine 2004 u Beogradu  ("NGO potentials in cultural web portals".) i INTERNATIONAL MEETING OF THE LIBRARIANS ECONOMIC ROLE OF THE LIBRARIES IN THE MODERN SOCIETY, 7-10. oktobar 2004. Beograd...